Информация за доставка:

Стоките, поръчани от електронния магазин napitka.eu, се доставят от куриерска фирма Спиди в срок от 3 (три) работни дни. Посочените срокове се прилагат съобразно обявени графици за отдалечени населени места и официални празнични дни, когато не се извършват доставки от куриерските фирми. Цената по доставката се поема от Потребителя. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. При предаване на стоката Потребителят или трето лице, посочено от него, подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. „МАРИО 73” ЕООД не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера и/или посочените от Потребителя  неверен или непълен адрес, лице за контакт и/или телефон, както и при други  независещи от „МАРИО 73” обстоятелства.

При доставката, стоките трябва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или трето лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци, Потребителят трябва да подпише протокол в присъствието на куриера незабавно, както и да уведоми „МАРИО 73” ЕООД. Когато Потребителя приеме стоката без забележки, последващи  рекламации за липси и/или недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.

Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:

1. Плащане с  пощенски паричен превод 


Цени за доставка:

Тегло (кг)Основна цена (лв.)Добавка за вземане от адрес (лв.)Добавка за доставка до адрес (лв.)
до 3 3.35 1.20 3.60
до 6 4.79 3.60 6.00
до 10 5.98 3.60 6.00
до 20 10.97 8.40 8.40
над 20 10.97 + 0.48 за всеки следващ килограм над 20 12.00 12.00